Razna kulturno-umjetnička društva, folklorni ansambli
kod nas mogu popraviti narodne nošnje, napraviti ili
restaurirati razne odjevne predmete, možemo izraditi i neke
drvene artikle za potrebe nekog scenskog nastupa.
Kod nas možete naći sve što je potrebno da vaš nastup i
scena zorno prikažu svakom gledatelju kako je to bilo
za vrijeme naših baka i djedova.

Folklorni ansambl